Jóga pro děti

Indické prameny popisují jógu pro děti jako jógu, která vychází z vnitřních potřeb dítěte a pomáhá mu odstraňovat problémy a komplexy. Cílem dětské jógy je stimulace fyzických, mentálních a emočních schopností dítěte. Systém jógy umožní dětem nahlédnout a přirozeně a nenásilně si osvojit zdravý životní styl. Umožňuje dítěti rozvíjet nenásilným způsobem - harmonicky - všechny složky jeho osobnosti v plné míře a po všech stránkách.

Během lekcí si s dětmi: hrajeme, smějeme, křičíme, dupeme, a provádíme ásany, tak aby nás bavily a udržely to "dítě" v nás

Jóga pro děti je forma jóga uzpůsobená specifickým požadavkům dětem rozličných věkových skupin. Jóga pro děti bere v potaz rozmanitosti a specifika každého věku a přizpůsobuje tradiční jógové pozice – ásany a sestavy pro děti tak, aby byly v první řadě pro ně bezpečné. Jednotlivé ásany prokládám hrami, které pomáhají udržet dětskou pozornost a zvyšují jejich motivaci k další aktivitě. Děti se rodí s výbornou flexibilitou a jógové pozice ji pomáhají prodloužit.

V lekcích dětské jógy se však nejedná jen o fyzická cvičení. Vzhledem k faktu, že zejména mladší děti nejsou schopné dlouhodobé pozornosti, vedu lekce rozmanitě. Zpíváme si, vydáváme zvuky zvířat a napodobujeme jejich chování, stavíme hrady z kostek, vyrábíme loďky z papíru. Fantazii se meze nekladou a dětská představivost opravdu nezná hranice. Vše záleží na nosném tématu lekce, které provází nejen cvičení, ale povídání a hry. Mnohdy děti přijdou s nápady, co by se jim líbilo a lekci dotváří ony. Lekce jógy snadno získávají kromě fyzických a psychických efektů i rozměr morální. Děti se na cestě jógy učí respektu k sobě samým, respektu k ostatním a všemu kolem sebe, stejně tak jako ke spolupráci. Při lekcích používám jednoduché kresby, které pomáhají dětem si představit a posléze provést jednotlivé ásany.

...dokáže si užít jógu kdekoli, třeba na vodě :o)