Co je jóga?

Jóga je kombinací teorie a praxe, především každodenní praxe. V rozlišných cestách jógy může každý člověk objevovat a poznávat svůj směr seberealizace, vyvíjet se, učit se, klást sobě otázky, nalézat na ně odpovědi a třeba i hledat cestu životem. Důvody, proč se lidé přiklání k józe, je nespočet. Od ryze fyzických, přes duchovní, módní až po filozofické. Praktikujícím je však blízký přístup ke způsobu života, vnímání světa, hledání poznání, sebepoznání a především spokojenosti v životě. Jóga se zaměřuje na práci s vědomím a myslí a na rozdíl od vnímání většiny moderních stylů cvičení jógy (např. powejóga, ashtanga vinyasa jóga, bikram jóga, acro jóga, aero jóga, hot jóga, fly jóga, atd.) upřednostňující tělesnou schránku, tradiční cesta jógy je o zklidnění, porozumění sebe sama i druhých. Pro většinu lidí, jež jóga zaujala, se stala životní cestou. Jedním z nejvíce rozšířených přístupů k józe se stala HATHAJÓGA. Hathajóga je součástí rádžajógy, jedné ze čtyř hlavních cest jógy. Hathajóga je na Západě oblíbená pro svou fyzickou účinnost, posílení a zvýšení flexibility těla, psychické očistění, dosažení mentální rovnováhy, zmírnění stresu, posílení imunitního systému.

Existuje několik převažujících přístupů. Proto existují 4 hlavní cesty jógy a k tomu desítky jógových názorů technik a škol. Žádná není diametrálně odlišná od druhé. A jak říká Dr. Svámí Gítánanda Giri: „mějte stále na paměti, že všechny tyto školy jsou jako loukotě na jednom kole: všechny vedou do jednoho cíle a všechny vycházejí ze stejného pozadí, z podstaty našeho života.“

Hlavní cesty jógy jsou:

1) Karmajóga se zabývá aktivitami, činy, jejich příčinami a následky. Je to jóga nesobeckých činů a skutků bez očekávání ocenění a touhy po jakékoli odměně. Karmajóga je jógou nezištných činů, jež nás vedou k práci na sobě samém a potlačení vlastního ega. Činnost je prováděna bez závislosti na lpění na čemkoli.

2) Bhaktijóga je cestou uctívání člověka samého pro poznání božského v sobě samém, oddanosti, odevzdanosti a lásky k Bohu i celému stvoření a všemu živému. Je to duchovní cesta pokory a nepochybování. Bhaktijóga patří k nejstarším cestám jógy a je považována za nejrychlejší a nejjednodušší, protože opomíjí práci s myslí a tělem.

3) Rádžajóga nazývána také královskou cestou jógy nebo osmistupňovou stezkou popsanou Patandžalim. Je to cesta sebe samého. Pomocí sebekázně ovládáme vlastní tělo. Rádžajóga zahrnuje mimo jiné i techniky – ásany, pránájámy, meditace a krije.

4) Džňánajóga je cesta pochybností rozumu, výzev intelektu, analýz a rozlišování a poznávání sebe sama. Zodpovídáním neustálých otázek o pravosti, správnosti a pravdě člověk zkoumá a studuje sám sebe, hledá a snaží se poznat svou vnitřní podstatu – co jsem Já. Džňánajóga bývá považována za nejobtížnější.

HATHAJÓGA

Součástí rádžajógy je i hathajóga Hatha znamená rovnováhu sil a harmonii mezi dvěma protipóly: "HA" mužským elementem, energie Slunce, síly, pravého energetického kanálku prány Pingala, dnem, extrovertem v nás, a "THA" jakožto ženským elementem, intelektem, levým pránickým kanálkem energie Ida, kreativitou, lunární energií, chladivým efektem, nocí, introvertem v nás. Cílem hathajógové praxe je pak sladit tyto dva ko-existující protikladné elementy do centrálního pránického kanálku Sušumna (prána – životní energie). Hathajóga využívá specifický systém ásan, pránájámu, mudry – gest a poloh rukou, bandhy – energetické „uzávěry“, krije - očistné techniky.