Jóga pro dospělé

Jaká je jóga?

Jóga je rozmanitá. Pro všechny stejná, a přesto naprosto jiná. Každý jsme totiž jiný.

Pro každého má jóga poněkud rozlišný význam lišící se třeba v nepatrných nuancích. Jóga se zaměřuje na práci s vědomím a myslí a na rozdíl od vnímání většiny moderních stylů cvičení jógy upřednostňující tělesnou schránku, tradiční cesta jógy je o zklidnění, porozumění sebe sama i druhých. Pokud mnohým řekneme, že praktikujeme jógu, představí si pouze provádění, zaujímání ásan. Cvičení ásan patří dnes v západní společnosti k nejrozšířenější praxi jógy, resp. fyzickému a dynamickému provádění. Důraz na fyzickou stránku převažuje a přílišné soustředění se na jejich provedení bývá nesmyslně a v protikladu s podstatou jógy, nadmíru zdůrazňováno. Je to na úkor relaxací a meditací...A co je vlastně ásana? Jedna ze základních definic v sanskrtu říká: „sthira-sukha-ásanam“ - pozice těla má být stabilní a pohodlná. Do pozic se během praxe společně nedostáváme přes nadbytečné bolestivé úsilí a výdrž v pozici by v nás neměla vyvolávat nepříjemné a nepohodlné pocity.

Ásany nejsou pouhé polohy rukou, nohou, hlavy a trupu v prostoru.

Ásany mají další, hlubší význam. Ásany vytvářejí harmonii v těle a mysli.

Každá z ásan ve správné součinnosti s dechem působí

- tlakem (uvolněním tlaku) na jednotlivé orgány nebo skupiny orgánů v těle,

- pracuje s průtokem krve,

- pohybem energie

Ásany prokazatelně: protahují svaly, zvyšují hybnost kloubů, zlepšují pružnost těla, zvětšují flexibilitu páteře, působí na endokrinní žlázy, zklidňují mysl, snižují stres, zlepšují schopnost se soustředit

Dělení ásan

Ásany/zaujímání pozic jsou obecně statické pohodlné polohy, které protahují a posilují svaly, uvolňují klouby, ale také působí na orgány v těle, na mysl a duchovní stránku člověka.

Ásany lze dělit na polohy, ze kterých vycházejí – ze sedu, stoje, lehu a na polohy konečné a na polohy s pohybem, kterým se do poloh dostáváme.

Nejčastěji bývá rozlišení ásan následující: stoje, sedy, lehy, úklony, předklony, záklony, torzní, rovnovážné/balanční, obrácené.